Czym jest psychoterapia?

Psychoterapeuta rozmawia z pacjentem o jego uczuciach, myślach, fantazjach, snach. W ten sposób pomaga mu dotrzeć do tego co w nim ukryte i zrozumieć przyczyny własnych problemów. Źródła naszych przeżyć oraz motywy działań często są nieświadome. Prowadzi to do powtarzania w życiu bolesnych doświadczeń, których natury nie rozumiemy i które wywołują cierpienie. Uwolnienie się od tego bez pomocy kompetentnego terapeuty jest bardzo trudne. Terapeuta może pomóc pacjentowi zrozumieć jak przeszłość wpływa na sposób widzenia i rozumienia rzeczywistości, na obecne zachowanie i relacje z innymi. Wiedza zdobyta w ten sposób może prowadzić do zmian w sposobie przeżywania siebie i świata, ma wpływ na nasze działania i zdolność do wiązania się z innymi. Daje to szanse na uwolnienie się od cierpienia i życie bardziej szczęśliwe, satysfakcjonujące i twórcze. Dokonywanie zmian i rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów jest też procesem trudnym, długotrwałym i dlatego wymaga regularnych i częstych spotkań.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia psychoanalityczna w oparciu o założenia psychoanalizy pomaga w rozumieniu nieświadomych myśli i emocji, mających wpływ na nasze życie psychiczne i somatyczne. Zwiększenie świadomości własnych przeżyć, w kontakcie ze sobą i z innymi sprzyja rozwojowi i lepszej adaptacji do wymogów życia.

 

 

Psychoanaliza

Psychoanaliza jest metodą badania ludzkiego umysłu. Zakłada istnienie nieświadomości i jej istotny wpływ na nasze życie.

 

 

 

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia dla osób, które na co dzień zajmują się pomocą psychologiczną i chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Proponujemy wykłady i seminaria z psychoterapii psychoanalitycznej, psychoanalizy i superwizji.

 

 

Superwizja

Superwizja jest spotkaniem umożliwiającym rozpoznanie problemów pojawiających się w procesie terapeutycznym.