Oferta

Pracujemy z osobami dorosłymi.

Dala osób poszukujących pomocy psychologicznej proponujemy:

  • Konsultacje psychologiczne, zazwyczaj dwa/trzy spotkania służące rozpoznaniu problemów i ustaleniu najlepszej formy pomocy dla zgłaszającej się osoby.
  • Psychoterapia psychoanalityczna.
  • Psychoanaliza.

 

Dla osób zajmujących się zawodowo pomocą psychologiczną:

  • Psychoterapia psychoanalityczna szkoleniowa.
  • Superwizja indywidualna i grupowa.
  • Seminaria kliniczne i teoretyczne z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy.