Psychoterapia psychoanalityczna

Jest to forma terapii, w której spotkania odbywają się częściej niż raz w tygodniu, bez wstępnego określania czasu jej trwania. Proponowana jest osobom mającym wewnętrzna gotowość do pracy nad sobą, pragnącym zrozumieć i rozwiązywać swoje wewnętrzne konflikty, będące źródłem życiowych trudności, przejawiających się depresyjnym nastrojem, obawami, trudnościami we wszelkich relacjach. Dzięki terapii możliwe jest głębsze i bardziej świadome życie, w zgodzie ze sobą. Uwolnienie sił twórczych splata się z umiejętnością adaptacji do wymogów życia.