Superwizja

Superwizja jest spotkaniem w trakcie którego superwizor stwarza możliwość oglądu pracy terapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem nieświadomych treści pojawiających się w procesie przeniesieniowo – przeciwprzeniesieniowym. Wszelkie przejawy zmęczenia, nierozumienia, silnych emocji, bezradności, utknięcia są zazwyczaj przejawami trudności w refleksyjnej obecności terapeuty w trakcie prowadzonej terapii. Mówimy wtedy o koluzji, rozegraniu w trakcie terapii jako wyniku nieświadomego procesu powtórzeń schematów myślenia i przeżywania w relacji terapeutycznej tu i teraz w trakcie sesji. Oczywiście nie tylko trudności mogą być przedmiotem superwizji, również poczucie, że jest coś między wierszami czego terapeuta nie może doświadczyć i zrozumieć a czego jest ciekaw.