Szkolenia

Prowadzimy seminaria kliniczne i teoretyczne mające na celu rozwijanie wiedzy psychoanalitycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia procesu psychoterapeutycznego w pracy z pacjentem. Reakcje terapeuty na obecność pacjenta i wnoszone przez niego treści stają się istotną drogą do poznania jego świata wewnętrznego, rozumienia problematyki i uściślenia diagnozy. Teoretyczną podstawą w takim podejściu są współczesne teorie psychoanalityczne i ich metody badań klinicznych.

Proponujemy także superwizję indywidualną, grupową i psychoterapię psychoanalityczną szkoleniową.